New-Computer-Room
Small-Committee-Room
Main-Hall

LLOGI YSTAFELL

B9bBDOJ78BqJUoVjvR-j3HHBwj8

Y BRIF NEUADD

Ar gael ar gyfer archebion ac yn addas ar gyfer partïon, gwleddoedd priodas, cynadleddau, sioeau, ac ati. Mae cegin gwbl weithredol gyda agoriad gweini i’r brif neuadd yn gwneud prydau bwyd a lluniaeth yn ychwanegiad deniadol. (Seddi hyd at 85 yn ffurfiol).

 

Mae mwy o luniau o'r Brif Neuadd i'w gweld drwy glicio ar y mân-luniau isod:

YSTAFELL BWYLLGOR FECHAN

Hefyd ar gael i'w llogi, yn ddelfrydol ar gyfer cyfarfodydd bach a dosbarthiadau ac ati Seddi hyd at ddwsin.

SUITE CYFRIFIADUR

Mae'r Ystafell Gyfrifiaduron wedi ei diweddaru gyda 10 o gyfrifiaduron a 6 gliniaduron.

 

Am fwy o wybodaeth, neu i gofrestru diddordeb, cysylltwch â'r Ganolfan: 01248 811 508 / canior@btconnect.com. Byddwn yn ffonio yn ôl os byddwch yn gadael neges.

 

Mae croeso hefyd gwneud defnydd unigol o’r cyfrifiaduron; os gwelwch yn dda, holwch am daliadau

Mae’r lleoliad ar gael i logi ar gyfer cyrsiau,dosbarthiadau, a chlybiau (e.e. clwb ffoto,cyrsiau cyfrifiaduron, corau ac ati). Rydym yn awyddus i glywed am unrhyw syniadau newydd am ddigwyddiadau cymunedol yn y dyfodol. Cysylltwch â ni i archebu lle ac i drafod tâl ar gyfer digwyddiadau unigryw. Archebion ar gyfer defnydd rheolaidd yn denu disgownt. Holwch: 01248 811 508 / canior@btconnect.com.

Gallery 3
press to zoom
Gallery 1
press to zoom
Gallery 4
press to zoom
Gallery 2
press to zoom
1/1

|

DEWIS IAITH:

LLEOLIAD

4sLxrjciGakn7bczpDByFWnxKbI

CYSYLLTU

0RxSjjWwYsCFEd6XTxqNXkgHK3A
Facebook circle white large

CANOLFAN IORWERTH

T: 01248 811 508 / E: canior@btconnect.com /

ROWLANDS CENTRE

- Steeple Lane, Biwmares, Ynys Môn, Gogledd Cymru -

Facebook circle white small

Canolfan Iorwerth Rowlands Centre

Steeple Lane,

Biwmares,

Ynys Môn,

LL58 8AE

 

T: 01248 811 508

E: canior@btconnect.com

 

Dilynwch ni:

 

Amser Agor:

9.00am - 5.00pm Llun-Gwener

Derbynnir archebiadau ystafelloeddd am y dydd a gyda’r nos, yn yr wythnos a’r penwythnos

The cost of designing this website has been generously funded from the social community scheme of MAGNOX WYLFA, Anglesey.

Designed by OvernightSite.

UK-Flag
Welsh-Flag