BETH SY 'MLAEN

h0UPM-b9hwAu4cQ5lsXqV2JBDzw

Beavers, Cybiaid, Sgowtiaid a grwpiau ieuenctid yn cyfarfod yma yn ystod y tymor.

- Beavers yn cyfarfod nos Lun 5.45 - 18:45

- Cubs a'r Sgowtiaid yn cyfarfod nos Fawrth 6.00 - 9:00

- Mae'r Clwb Ieuenctid yn cyfarfod nos Iau 7.00 - 09:00

CYFARFODYDD WYTHNOSOL IEUENCTYD A PHLANT

DOSBARTHIADAU CYMRAEG

EIN CYRSIAU

Mae dosbarthiadau Cymraeg ar amrywiaeth o lefelau yn cael eu cynnal ar fore ddydd Mercher a dydd Iau .

 

Bydd Cwrs Uwch Parhad yn dechrau ar ddydd Mercher 23 Medi ac yn wythnosol yn ystod y tymor, 09:15-12:45.

 

Bydd Cwrs Canol-Wlpan ar fore Iau ,yn dechrau Dydd Iau 24 Medi 09:00-12:30.

 

I holi yn gyffredinol am gyrsiau Cymraeg, cysylltwch â Prifysgol Bangor, Stryd y Deon, Bangor, LL57 1UT. Ffôn: 01248 382 752.

DOSBARTHIADAU IOGA

Bydd dosbarthiadau ioga yn cael eu dal gan Kathryn Turner ar nos Fercher. Mae hwn yn ddosbarth gallu cymysg o 20:00-21:30 (tymor ysgol) ond gydag ambell "galw i mewn" sesiynau yn ystod yr haf. Mae Kath hefyd yn cynnal penwythnosau Ioga achlysurol yn y Ganolfan.

 

Am wybodaeth cysylltwch â Kath. Ffôn: 01248 750029 / E-bost: kathrynturner4@btinternet.com neu ewch i www.kathturneryoga.com

CWRS HANES LLEOL

Bydd cwrs chwe wythnos ar hanes lleol yn cael ei gynnal, i ddechrau Dydd Mawrth 6 Hydref o 10am - 12 hanner dydd.

Mae'r Grwp Cerdded Pioneers yn cyfarfod yn y Ganolfan am daith gerdded wythnosol bob prynhawn dydd Mercher am 2.00pm. Mae hon yn daith gerdded hawdd i bobl nad ydynt yn gallu cerdded yn rhy bell neu yn adeiladu eu ffitrwydd ar ôl salwch ac ati Maent yn grwp cyfeillgar a chroesawgar iawn gyda teithiau cerdded yn cynwys arweinwyr. Ar ôl y daith gerdded byddant yn dychwelyd i'r Ganolfan am luniaeth. Mae croeso i ymuno â nhw i gyd.

GRWP CERDDED “PIONEERS”

Mae bore goffi cymunedol yn cael ei chynnal yn wythnosol ar ddydd Gwener, o 10.30-12. Tê, Coffi a lluniaeth ar gael.

 

Mae croeso i bawb.

COMMUNITY COFFEE MORNING

DaacpAOkEy851drr5TLPJYBBfvk
CGzUuZgorx4-V0O41jTPNP0l-Y0
ESqdLDNViokPtUIxtMitMLYl7B0

GWYBODAETH

Mae gennym bwynt gwybodaeth “Cyngor at Bopeth” yng nghyntedd y ganolfan , ar gael rhwng 9y.b. a 5 y.p. Mae hyn yn amrhisiadwy i’r gymuned gael mynediad at wybodaeth.Mae hefyd amrywiaeth o lenyddiaeth gwybodaeth gan sefydliadau eraill ar gael.

GWIRFODDOLI

Mae amrhyw gyfle i wirfoddoli yn y Ganolfan. Os oes gennych amser sbâr ac os hoffwch wybod mwy, ffoniwch Karen ar 07957 543931.

|

DEWIS IAITH:

LLEOLIAD

mEb-fN1DJTbZxuJ86jhR35AxlGw

CYSYLLTU

uHN2xPT7l3AG-KkUEKYe9s1vM0c
Facebook circle white large

CANOLFAN IORWERTH

T: 01248 811 508 / E: canior@btconnect.com /

ROWLANDS CENTRE

- Steeple Lane, Biwmares, Ynys Môn, Gogledd Cymru -

Facebook circle white small

Canolfan Iorwerth Rowlands Centre

Steeple Lane,

Biwmares,

Ynys Môn,

LL58 8AE

 

T: 01248 811 508

E: canior@btconnect.com

 

Dilynwch ni:

 

Amser Agor:

9.00am - 5.00pm Llun-Gwener

Derbynnir archebiadau ystafelloeddd am y dydd a gyda’r nos, yn yr wythnos a’r penwythnos

The cost of designing this website has been generously funded from the social community scheme of MAGNOX WYLFA, Anglesey.

Designed by OvernightSite.

UK-Flag
Welsh-Flag